slider subpage

V roce 2020 proběhlo několik akcí, mezi nejvýznamnější řadíme setkání Českobratrské církve evangelické, kdy se bratři a sestry scházeli k bohoslužbě. Tato setkání budou pokračovat pravidelně v roce 2021, podle toho jak dovolí vládní nařízení.

Sál byl využit i k jednání spolků, Tělovýchovná jednota Valeč, z.s. využila vícekrát v tomto roce k zasedání valné hromady, k setkání členů spolku.

Spolek MAMA klub, z.s. představil svou práci při přípravě a realizaci projektu dětské skupiny VALEČÁNEK a připravil den otevřených dveří. V roce 2021 bude nadále probíhat dětská skupina a pravidelná setkávání členek spolku.

 

Připravujeme:

Ve spolupráci s maminkami z dětské skupiny připravujeme odpolední setkání s pohádkou, pravidelná promítání pro děti a  klub filmového plátna ve spolupráci se seniorkami.

 

 

All Rights Reserved, Komunitní centrum ROHÁČEK © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.